Повечето работещи чакат месечната си заплата с нетърпение. В тази статия ще разгледаме връзката между брутната заплата, “чистата заплата”, осигуровките и данъците.

Какво е основна заплата? 

Основната заплата (още брутна заплата) е сумата, която получаваш като работещ според трудовия си договор. Брутната заплата е сумата, която получаваш на месец, преди приспадане на осигуровки и данъци.

Тя се образува като се сумират основната ти заплата и всички допълнителни бонуси за конкретния месец. Основната заплата е заплатата по трудов договор. Тя се използва за определяне на осигурителния доход. Тази сума се използва, за да се калкулират всички осигуровки и данъци, платени от работника и работодателя.

Нетна заплата + данъци + осигуровки = Брутна заплата

От друга страна, “чистата” заплата, която получаваш, се нарича “нетна” заплата. Работодателят ти изплаща брутна заплата – сумата с включени данъци и осигуровки. Тоест, за да получиш “чистата” си заплата, фирмата, за която работиш, трябва да изкара достатъчно средства, за да плати на държавата данъците и осигуровките към това, което ти плаща.

Какво е осигурителен доход?

Осигурителният доход е сумата, на базата на която се калкулират осигуровките за пенсия, болест, майчинство и други. В България има минимален и максимален осигурителен доход. Минималният се определя от професията, която упражнява работещият, докато максималният е валиден за всички работещи на свободния пазар. Той се вдига постепенно като от април 2022 е 3 400 лева. Това означава, че максималния размер на осигуровките се калкулира на базата на 3 400 лева за всички хора, получаващи по-висока брутна заплата. 

Какво са осигуровките?

Осигуровките са форма на застраховка в държавни фондове за периодите, в които си нетрудоспособен или имаш нужда от медицински грижи. Те покриват случаи като трудова злополука, общо заболяване, майчинство, безработица, пенсия и други.

Какви осигуровки плащам като работещ? 

Осигурителните вноски на работещия се плащат както от самия него, така и от работодателя. Работниците плащат 13.78% от основната си заплата за осигуровки, като са разпределени за: 

 • Пенсия: 6.58%
 • Общо заболяване и майчинство: 1.40% 
 • Безработица: 0.40% 
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 2.20%
 • Здравно осигуряване: 3.20%

Точно това са осигуровките, които се влияят от максималния осигурителен праг, определян от Народното Събрание. През април 2022 той беше фиксиран на 3 400 лева – това означава, че независимо дали доходът ти е 4 000 лв или 10 000 лв. дължимата сума за осигуровки ще бъде приблизително 14 процента от 3 400, т.е. около 470 лева. 

Какви данъци дължа? 

Сумата, оставаща след плащането на осигуровките, се облага с 10% данък (данък върху доходите на физическите лица). Той не е ограничен от максималния осигурителен доход. 

Какви осигуровки плаща моят работодател? 

В допълнение към основната (брутната) заплата, работодателят внася около 19% от основната заплата за осигуровки. Ето как са разпределени те: 

 • Пенсия: 8.22%
 • Общо заболяване и майчинство: 2.10% 
 • Безработица: 0.60% 
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 2.80%
 • Трудова злополука и професионална болест (зависи от професията): между 0.40% и 1.10%
 • Здравно осигуряване: 4.80%

Какво показва категорията на труд?

В България има три категории труд, като първа и втора се отнасят до опасни или натоварващи професии. В трета категория попадат повечето професии, които предполагат работа в седнало положение и не са свързани с опериране с опасни материали. Категорията труд има значение както за осигуровките, така и при възрастта за пенсиониране

Реални примери от България

Пример 1 с брутна заплата от 1 700 лева (без доплащане за стаж)

Брутна заплата: 1 700 лв

 • Осигуровки: 13.78% -> 234.26 лв
 • Данък: 10% от остатъка -> 146.57 лв

Нетна заплата: 1 319.17 лв

 • Осигуровки, платени от работодателя: 18.92% -> 321.64 лв

 

Получени от работника: 1 319.17 лв

Платени от работодателя: 2 021.64 лв

*в разходите за работодател са включени само осигуровки, без корпоративен данък

 

Пример 2 с брутна заплата от 3 400 лева (без доплащане за стаж)

 • Осигуровки: 13.78% -> 468.52 лв (максимален размер)
 • Данък: 10% от остатъка -> 293.15 лв

Нетна заплата: 2 638.33 лв

 • Осигуровки, платени от работодателя: 18.92% -> 643.28 лв

 

Получени от работника: 2 638.33 лв

Платени от работодателя: 4 043.28 лв 

*в разходите за работодател са включени само осигуровки, без корпоративен данък

 

Кой не плаща осигуровки? 

 • Държавни служители 
 • Военни лица
 • Човек, получаващ обезщетение за безработица 
 • Ученици и студенти (дори студентите в чужбина, стига да предоставят преведено на български студентско уверение)

Какво означава да си неосигурен? 

Това означава, че на човек не му се полагат обезщетения или услуги, които са включени в конкретния вид осигуровка. Неосигурените лица не получават обезщетение при заболяване или безработица.

Как се избягва плащането на осигуровки? 

Укриването на данъци, източването на ДДС и злоупотребата с осигуровки са незаконни дейности.

Честа практика, макар и неззаконна е да се работи без договори и касови апарати. Така хората оперират в т.нар. „сива икономика“, спестявайки от данъци към държавата. Друг популярен “трик” е сключването на трудов договор на минимална заплата и плащане на допълнителни средства “на ръка” на работника. Така осигуровките се начисляват на минимална заплата и разходите за работодателя са по-малки, но и респективните ползи за работника (болнични, майчинство) са по-неизходни. 

Липсата на касов бон и договор е незаконно. Наличието на писмено доказателство за закупуване на стока или извършване на услуга служи като гаранция. От една страна гарантира, че стоката ще бъде предоставена или услугата ще бъде извършена (ремонт в апарамент, закупуване на стока, уговорка за работа като продавач в магазин), а от друга страна дава сигурност на продавача или работника, че ще си получи дължимото заплащане в определени срокове. При наличие на писмен договор е много по-лесно за всяка от страните в ситуация, в която не е спазена първоначално направената уговорка. 

Кога използвам осигуровките си? 

Осигуровките в държавните фондове се изплащат, когато човек не работи или когато е болен: пенсия при навършване на възраст и определен стаж, майчинство при раждане, болнични при заболяване или медицинска процедура, обезщетение за безработица (трудова борса). 

Какво означава да се осигуряваш на минимум? ПОЛЗИ:

Доста хора в България се осигуряват на минималната заплата и получават останалата част от доходите си извън договора (“на ръка”). Това носи своите плюсове за конкретния период, тъй повече пари остават в джоба на работника, както и на работодателя. Но така по-малко пари са изплатени към хазната и държавата оперира с по-малък бюджет. 

 

Какво означава да се осигуряваш на минимум? ВРЕДИ: 

Всички обезщетения от държавните фондове и предвидените в Кодекса на труда се базират на договора между работника и работодателя. Ако се осигуряваш на минимална заплата, ще получиш минимално обезщетение, когато си болен или безработен. Това може да е голям удар по месечния бюджет, особено при по-дълъг период от време (като първата година на майчинството). 

 

Какво означава максимален осигурителен Доход?

Максималният осигурителен доход определя тавана на обезщетенията от всички фондове, в които внасяме осигуровки. Това означава, че независимо дали един човек получава 3 400, 5 000 или 8 000 лева, той ще плаща една и съща сума за осигуровки (около 470 лева т.е 13,хх%) и само данъците ще са по-високи. 

Какво е допълнително/частно здравно осигуряване?

Допълнителното здравно осигуряване е популярна възможност, предлагана от българските работодатели. Това е услуга при застраховател, която позволява на застрахования да се възползва от набор от услуги без да се налага да заплаща допълнително за тях. Работи по същия начин като държавното здравно осигуряване, но покрива различни на брой и вид услуги.

Какво е двойно данъчно облагане?

Това е плащане на данъци в две държави за едно и също нещо – може да са доходи от работа, дивиденти или други приходи. България има спогодби с много държави, за да се избегне двойното облагане – за всяка държава важат различни правила.  

Мога ли да си възстановя част от платените данъци? 

Всеки, който има приходи от работа или други правоотношения, може да си върне част от платените данъци. НАП изчислява колко е платения данък и на базата на това се прилагат определени данъчни облекчения. Такива се полагат за отглеждане на деца, за лични застрахователни продукти, за направен ремонт и др, като за всяко от тях се изисква документ (акт за раждане, фактура и др.).

Повече по темата за данъчните облекчения може да откриете на официалния сайт на НАП.

instagram: @tsarski.pishtovi

Instagram will load in the frontend.

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.