Ако някога си се питал каква е разликата между брутна и нетна заплата и какво общо има осигурителният доход, то този текст е точно за теб. В него ще отговорим на всичките ти въпроси, свързани с твоите пари.

Предварително уточняваме, че разглеждаме единствено случаите на наети лица, а не на самоосигуряващи се като freelancer-и, например.

Да започваме!

Брутната заплата е сумата, която получаваш на месец, преди приспадане на осигуровки и данъци. Тя се образува като се сумират основната ти заплата и всички допълнителни бонуси за конкретния месец.

Нетна заплата + данъци + осигуровки = Брутна заплата

От друга страна, “чистата” заплата, която получаваш, се нарича “нетна” заплата. Работодателят ти изплаща брутна заплата – сумата с включени данъци и осигуровки. Тоест, за да получиш “чистата” си заплата, фирмата, за която работиш, трябва да изкара достатъчно средства, за да плати на държавата данъците и осигуровките към това, което ти плаща. Основната заплата е заплатата по трудов договор. Тя се използва за определяне на осигурителния доход. Тази сума се използва, за да се калкулират всички осигуровки и данъци, платени от работника и работодателя.

Пример с Брутна заплата от 1700 лв.

(БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ ЗА СТАЖ)

Брутна заплата: 1 700 лв

 • Осигуровки (здравни, пенсия, майчинство): 13.78% от 1 700 лв = 234.26 лв

 • Данък 10% от остатъка: 10% oт (1 700 лв – 234.26 лв.) = 146.57 лв

 • Осигуровки, платени от работодателя: 18.92% от 1 700 лв = 321.64 лв

 • Нетна заплата: 1 319.17 лв

Получени от работника: 1 319.17 лв

Платени от работодателя: 2 021.64 лв

*в разходите за работодател са включени само осигуровки, без корпоративен данък

Работещите плащат общо 13.78% от основната си заплата за осигуровките. Те са разпределени във фондове:

 • Пенсия: 6.58%

 • Общо заболяване и майчинство: 1.40%

 • Безработица: 0.40%

 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 2.20%

 • Здравно осигуряване: 3.20%

Сумата, оставаща след плащането на осигуровките, се облага с 10% данък върху доходите на физически лица. Този данък не зависи от максималния осигурителен доход, а само от сумата, което ни остава след като от основната заплата се извадят осигуровките.

Работодателят също е длъжен да внася осигуровки на служителите си в допълнение към брутните заплати. Разпределението по фондове е:

 • Пенсия: 8.22% 

 • Общо заболяване и майчинство: 2.10%

 • Безработица: 0.60%

 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване: 2.80%

 • Трудова злополука и професионална болест: между 0.40% и 1.10%

 • Здравно осигуряване: 4.80%

Общо около 19% от основната заплата (или осигурителния доход) се внасят във фондове.

В България има три категории труд, които показват колко натоварваща е една професия. В 1. и 2. категория влизат професии, които изискват тежък физически труд или работа с опасни продукти. Трета категория са всички останали.

Тази категория има значение за размера на осигуровките (има допълнителни фондове за категория 1 и 2), както и за възрастта за пенсиониране. 

instagram: @tsarski.pishtovi

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.