Мнозина се радват на възможностите, които Европейският съюз създава за България и българските граждани. Други считат, че членството в ЕС отслабва позициите на страната и ни лишава от нашата идентичност. 

Какво е бъдещето на България в ЕС зависи и до голяма степен от хората, които са на власт. Някои партии и фракции в страната изявяват силна позиция против Европейския съюз  и подкрепят решението България да излезе от съюза. За други това е стъпка назад в развитието на родината и сигурна присъда за тежка криза. 

Какво е Европейският съюз?

Европейският съюз (ЕС) е икономически и политически съюз между 27 европейски държави.

Предшественикът на ЕС е създаден непосредствено след Втората световна война с целта да се насърчи икономическото сътрудничество. Идеята е държавите, които търгуват помежду си, да станат икономически взаимозависими и по този начин да се намали вероятността от възникване на конфликти. 

Първите държави, които участват в съюза са Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия. От 1957 г. до сега се присъединяват още 22 държави, като България го прави през 2007 г. Създаването на огромен единен пазар – „вътрешен пазар“ налага и опити за въвеждане на единна европейска валута – еврото.

В течение на времето, от икономически съюз, организацията започва да обхващаща много различни области на политиката сред които климат, околна среда, здраве­опазване, външна политика, правосъдие и миграция. 

Членовете на ЕС към днешна дата са: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Швеция и Чехия.

Източник: ЕС

За или против членство в ЕС?

Ползи от членство в ЕС

Основно предимство на ЕС е, че гарантира свободното търгуване и движение на стоки, услуги и хора в рамките на единния вътрешен пазар, като премахва техническите, правните и бюрократичните пречки. ЕС също така позволява на гражданите свободно да търгуват и да осъществяват стопанска дейност.

Икономически

 • Достъп до единния пазар, който осигурява възможност на гражданите на ЕС да учат, живеят, пътуват и пазаруват във всяка от 29-те членки, на бизнеса – да търси партньори във всички държави от ЕС без особен политически и икономически риск. Това покачва и нивото на чуждестранните инвестиции в България и облекчаване на изискванията за износ към държавите от ЕС, които са основните потребители на български стоки

 • Достъп до работния пазар. ЕС предлага широк европейски работен пазар и позволява по-лесния достъп до работни места в държавите-членки. Коефициентът на безработицата в България при влизането ни в ЕС е бил 7.82% а през 2021 г. е била значително по-ниска – 4.6%.

 • Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението се е увеличил с почти 40% от влизането на България в ЕС – от 4 800 през 2007 г. до 6 690 евро през 2021г. Колкото по-висок е този показател, толкова по-богато е населението и по-ефикасна икономиката.

За гражданите

 • ЕС символизира общество на  просперитет, демокрация, сигурност и стабилност. Възможността за поява на конфликт е намалена, защото държавите в ЕС са икономически зависими една от друга и нямат печалба от конфликт с една от другите членки. 

 • ЕС подпомага държавите-членки като България да постигнат част от своите цели – подобряване на инфраструктура, подкрепа на малък и среден бизнес, подобряване на образованието и др. с крайната цел българската икономика да стане по-силна и конкурентоспособна, което ще подсили и самия ЕС. 

 • ЕС има едни от най-строгите стандарти за опазване на околната среда. Целта на политиката на ЕС е да бъдат сведени до минимум рисковете за климата, здравето и биологичното разнообразие.

 • Гражданите на ЕС се възползват от по-ниски тарифи при разговори и използване на мобилни данни в рамките на ЕС. Тарифите за банковите карти са еднакви навсякъде в еврозоната, още повече, шофьорски книжки и дипломи за образование и квалификация са валидна във всички страни от ЕС. 

Съдебни

 • Брюксел играе съществена роля като партньор и регулатор за реформи в съдебната система и борбата срещу корупцията. 

 

Негативни страни на членство в ЕС

 • Икономическа зависимост. По-слабо развитите страни често са по-зависими от европейско финансиране и програми за развитие и в случай на икономически кризи и конфликти обикновено са по-потърпевши. 

 • Липса на суверенитет. Европейският съюз съдържа в себе си много нации и култури – това води до чувството за липса на идентичност и суверенитет у част от гражданите в страните-членки. Това до някаква степен се обяснява от страха от чуждото и непознатото, особено у хора, които не са пътували по света. Уеднаквяването на правни норми и облекчаването на търговията не ни лишават от нашите традиции и обичаи.  

 • Неравномерно разпределение на силите. Решенията и позициите по-големите и силни държави като Германия и Франция имат по-голяма тежест, което може да повлияе (негативно) на развитието на определени региони или отрасли, ако те не са достатъчно развити при въвеждането на определена политика или стратегия.

instagram: @tsarski.pishtovi

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.