Какво е мито? 

Митото е косвен данък, който се плаща при внос или износ на стока от дадена държава. Този данък се използва, за да се защити вътрешното производство на една държава от прекомерен импорт на външни стоки или да се предотврати прекомерен износ на ключови стоки. За разлика от акцизите и ДДС, този данък влияе не само на наложилата го страна, а и на всички държави, които имат икономически отношения с нея. 

Как се изчислява и кога се плаща митото? 

В повечето случаи то се изчислява като процент от стойността на декларираните на границата стоки в зависимост от вида и произхода им. Подобно на акцизите, митата могат да бъдат дял от стойността на стоката или фиксирана такса за количество продукция. Митата се заплащат в митнически складове от вносителите или крайните купувачи на дадената стока.

Какво е дъмпинг? 

Износ и продажба на стока на цена, която е по-ниска от производствените й разходи в ЕС. Или по друг начин казано, внос на стока с цел подбиване на пазара с цена, която не може да бъде постигната, ако продуктът беше произведен в него. 

Какво е търговска война? 

Търговска война е термин, който се използва за налагане на мита и такси за определени видове стоки или стоки със специфичен произход. Пример за такава война са наложените от Доналд Тръмп мита върху китайските вносни стоки. Китайските власти отговориха като намалиха вноса си на земеделски продукти от САЩ. С тези действия двете държави умишлено намалят оборота на стоки, транспортирани помежду им. 

Какво значение имат търговските споразумения?

Търговските споразумения между две държави определят политиката за търговия на стоки между двете държави. Ако те искат да поддържат висок оборот на стоки (внос и износ), те биха били по-склонни да подпишат споразумение за намаляне на митата и таксите, с които се таксуват пренесените стоки.

По този начин държавите на практика се отказват от своя дял от транзакцията, с което намалят цената за потребителите (били те физически или юридически лица). Това повлиява на крайния потребител, както и на производителите, които използват внесените стоки. Такива споразумения има между държавите-членки на ЕС. 

Защо митото върху определени стоки е важно за една държава?

Митото върху определени стоки е важно за една държава поради няколко причини:

  1. Генериране на приходи: Митата са един от начините зa събиране на приходи. Държавата може да използва тези приходи за финансиране на различни проекти, като например инфраструктурни, образователни и здравни.
  2. Защита на местните производители: Митата могат да бъдат използвани за защита на местните производители, като им се дава предимство в сравнение със стоките, внасяни от други държави. Това може да помогне за стимулиране на местната икономика и създаване на работни места.
  3. Регулиране на търговските отношения: Митата могат да бъдат използвани за регулиране на търговските отношения между различни държави. Те служат  за ограничаване на вноса на определени стоки от дадена държава, ако тези стоки представляват заплаха за националната сигурност, здравето или околната среда.
  4. Спиране на изтичането на девалута: Митата могат да бъдат използвани за спиране на изтичането на валута от една държава. Ако стоките, които се внасят от други държави, са по-евтини от местните стоки, това може да доведе до загуба на работни места и изтичане на девалута в държавата. Митата могат да ограничат вноса на тези стоки и да помогнат за подпомагане на местната икономика.

Какво е Европейско икономическо пространство? 

Европейското икономическо пространство (European Economic Area или EEA) е територията, която обединява държавите от Европейския съюз (ЕС), Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Това е зона, където свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора е гарантирано, като в допълнение на това се налагат общи правила и процедури за изпълнение на европейското законодателство в областта на вътрешния пазар и конкуренцията.

EEA се основава на Споразумението за Европейско икономическо пространство, което влязло в сила през 1994 г. Споразумението предоставя на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн достъп до вътрешния пазар на ЕС, включително свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора. В замяна, тези държави приемат значителен брой европейски закони и правила, включително тези, които са свързани с конкуренцията и защитата на правата на потребителите.

instagram: @tsarski.pishtovi

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.