Какво е акциз? 

Акцизът е еднократен косвен данък за производство или внос на определени стоки. За разлика от други данъци като ДДС, акцизът има регулаторна функция т.е той се използва, за да се ограничи потреблението на дадените стоки.

Кой определя дали има акциз?

В България този въпрос се решава от Народното събрание. Има специален закон за акцизите и данъчните складове, като с акциз в момента се облагат: алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти (напр. горива) и електрическа енергия.

Колко акциз се заплаща за всяка стока? 

Размерът на дължимия акциз се изчислява като се умножи акцизната основа с акцизната ставка – и двете зависят от вида стока. Акцизът се плаща от производителя или вносителя на стоката, но се прехвърля върху крайния потребител под формата на по-висока цена. 

Какви видове акцизни ставки има? 

Има два вида акцизни ставки – специфична и пропорционална. Специфичната е една и съща за всички единици от дадена стока (например бутилка вино) без значение от цената й. Тя гарантира, че всеки потребител плаща едно и също количество акциз. Пропорционалната ставка е процент от цената на всеки продукт, т.е колко по-скъпа е бутилката алкохол, толкова по-висок акциз се заплаща за нея. 

Как да разбера дали е платен акцизът на дадена стока? 

Бандеролът е начинът, по който се контролира дали за определена стока е платен акциз – това важи за алкохолните и тютюневите изделия, тъй като те се продават на свободния пазар.

Източник: Уикипедия

 

Защо има акциз? 

Акцизът има три функции: фискална, регулаторна и статистическа. Фискалната се изразява в допълнителния приход за държавната хазна, регулаторната контролира производството, цените и потреблението на акцизните стоки, а статистическата е за следене и контрол на законно произведените стоки. 

Какво означава налагането или увеличаването на акциза на дадена стока? 

Акцизът е инструмент за влияние над икономиката на определена държава. Налагането или увеличаването на акциза на определена стока означава, че нейната цена за крайния потребител ще се увеличи

Какво означава премахването или намаляването на акциза на дадена стока?

Премахването на акциза за конкретни стоки означава, че тяхната цена (поне на теория) би се намалила и потреблението им би се увеличило. Например, през 2022-ра се предвиди отстъпка от цената на акциза на газьол (течно гориво с нефтен произход) в интерес на селскостопанските производители – идеята е цените за крайния потребител да не бъдат повлияни от повишаващите се цени на суровини. 

Кои стоки са освободени от акциз? 

Такива са например: 

  • Предназначените за дипломатически и консулски представителства 
  • Предназначени за институциите на ЕС
  • Предназначените за въоръжените сили на държава членка на НАТО и придружаващия ги цивилен персонал
  • Внесените в държавата в рамките на разрешения безмитен внос
  • Закупените от физическо лице в друга държава членка за лични нужди 

Кога може да ми бъде възстановен вече платен от мен акциз? 

Акцизът може да бъде ми бъде възстановен, когато стоката е използвана за медицински цели, проби, научни изследвания или за производство на краен продукт, който не съдържа алкохол. 

Има ли ограничения колко акцизни стоки мога да внеса в страната? 

Всяка държава има ограничение на количеството акцизна стока, която може да бъде внесена или изнесена от нея. Това важи за алкохолни напитки и цигари (закупени от Duty Free магазините на летището). Един такъв пример може пренасянето на кутии цигари със самолет – ограниченията в закона са за БРОЙ цигари, т.е това е ограничителната линия. Ограниченията за алкохолни напитки са на литраж. 

За какво се използва платения акциз?

Акцизите влияят положително на държавния бюджет – те, заедно с ДДС подпомагат държавната хазна. Дори цената на билетчето за градския транспорт се влияе от акциза на горивата.

instagram: @tsarski.pishtovi

Instagram will load in the frontend.

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.