Автор:
Роберта Костадинова

Политическа криза, корумпирани и лъжливи политици, тромави институции, неактуални закони, разочаровани граждани. Това е реалността на редица поколения – на настоящото, на миналото, вероятно и на бъдещето.

Нашумялата тема за изкуствения интелект (AI, от англ. Artificial Intelligence) и неговите възможности, ни кара да се чудим как би изглеждал светът, ако всезнаещ изкуствен интелект взима решенията. Мнозина веднага ще направят референция с класики като „1984” на Джордж Оруел или „Прекрасният нов свят” на Олдъс Хъксли и ще заявят, че това е не само утопично, но навярно и най-лошото, което може да се случи.

Други биха приели присърце изкуствен интелект да взима решенията в една малка и не толкова стабилна държава като България. Само си представете как AI елиминира човешките грешки от редица социални, политически и финансови процеси и създава оптимизирана система за взимане на добре изчислени и аргументирани решения.

Изкуствен интелект – добро или зло?

Винаги ще има поне две мнения по въпроса. Но в тази блог статия бихме искали да си представим за един свят, в който интелект, било то изкуствен или естествен, успява да разреши проблемите в българското общество на социално, икономическо и политическо ниво.

Всъщност, в научната литература дори съществува термин за това – „government by algorithm” (на бълг. управление чрез алгоритъм). Това е алтернативна форма на управление, при която използването на компютърни алгоритми, изкуствен интелект и блокчейн, се прилага към вземането на решения и управлението на държавно ниво.

Към днешна дата има редица примери за това как AI може да направи обществените услуги по-ефективни и удобни за гражданите, свеждайки до минимум неефективните процеси. Анализ на пътния трафик, обработка на големи количества данни, защита на данни и биометрична идентификация – част от приложенията на AI в САЩ, Канада и Китай.

Е, какво би се случило, ако изкуствен интелект управлява България?

В най-добрия случай – „ред в хаоса” (no punch intended). Граждани и народни представители са добре запознати с проблемите в държавата, но някак си не съумяват да намерят работещи решения в дългосрочен план.

Представете си AI, който да започне мисията по спасяването на България с подробен анализ на всяка една система в държавата – от разнообразните версии на българската история, взаимоотношенията с други държави, през пътната обстановка и разписанията на градския транспорт във всеки един град, през здравната система, през документациите и работата на всяка една институция, разходването на ресурси, до решенията в народното събрания през последните десетилетия. Един интелект, който да открие всички „грешки” в системата, всички пропуски и дългосрочните ефекти от тези събития.

След подробния анализ, изкуственият интелект би могъл да подготви актуален списък с приоритетни болни точки и въпроси, по които трябва да се работи. Например проблеми с корупцията, със законите, най-честите престъпления и причините за тях, необходими реформи в образователна система и здравеопазването, основни замърсители на околната среда, актуални цени, оставащи ресурси, печеливши индустрии и сектори и т.н. Вероятно AI ще може да намери и отговор на въпроса от какво имат нужда гражданите и какво трябва да се промени в средата им, за да бъдат те по-здрави и щастливи.

Попитахме и ChatGPT какво „мисли” по въпроса

В хипотетичен сценарий, ChatGPT ни представя “BulgariaAI’ – система за изкуствен интелект, която има за цел да се справи с най-належащите проблеми в страната, да оптимизира процесите и да подобри развитието на разнообразни сектори в страната. Ето и размислите на ChatGPT в сумиран вариант:

 • Ефективно вземане на решения: Използвайки данни от множество източници – държавни институции, социални медии и обратна връзка от гражданите, изкуственият интелект може да помогне с бързо и точно обработване на информация и по-ефективно разработване и упражняване на политики.
 • Прозрачно и отговорно управление: Изкуственият интелект може да асистира за по-прозрачно управление, като предоставя изчерпателни обяснения за своите избори на база на налични данни и алгоритми, осигурявайки обществен достъп до всичката релеванта информация.
 • Административни и съдебни реформи: След анализ на глобалните геополитически и социални процеси, изкуственият интелект може да даде предложения за актуализиране на законите, предоставяйки нужната защита и грижа за всички граждани и социални групи.
 • Реформи в здравеопазването: AI може да анализира здравните данни, за да идентифицира закономерности и да прави прогнози относно разпространението на заболявания, лекарски грешки и потенциални здравни предизвикателства. Това би помогнало за по-ефективно разпределение на здравните ресурси и подобрена медицинската грижа.
 • Персонализирано образование: Изкуственият интелект би могъл да съставя персонализирани и интерактивни образователни програми, които отговарят на индивидуалните нужди на учениците. Това би осигурило достъп до качествено образование на повече хора и може да създаде условия, които да събуждат интерес и жажда за развитие у учащите.
 • Гражданско участие: Изкуственият интелект може да анализира обществените мнения и нагласи с цел да предостави актуална обратна връзка и да насърчи активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения и обсъждане на обществени теми.
 • Устойчиво управление на ресурси: С помощта на изкуствен интелект управлението на природни, човешки и финансови ресурси би могло да се базира на подробен анализ на ресурсното потребление, с оглед на основните недостиги и излишъци, световните тенденции и локалните нужди.
 • Подобрени социални услуги: Изкуственият интелект може да помогне за по-ефективно идентифициране на уязвимите групи, анализиране на икономическите данни и тенденции и изготвяне на програми, които директно се справят с причините за бедността, ниското ниво на образование, липсата на интеграция и други социални предизвикателства.
 • Икономическо развитие: Изкуственият интелект може да асистира със стратегическо планиране за местни и чуждестранни инвестиции, подпомагайки благоприятната бизнес среда, привличането и задържането на таланти.

Предложенията на ChatGPT са общи, липсва конкретика и аргументи. Дори леко напомнят на предизборна програма на фракция, която не предлага специфични решения по който и да е проблем.

Помолихме ChatGPT и за актуален анализ на силните и слабите места в управлението на страната, както и примери за реални реформи, но очевидно възможностите на платформата към този момент са ограничени.

Предимства и недостатъци на правителство, управлявано от изкуствен интелект

Истината винаги е някъде по средата, са казали хората, дори и по темата за изкуствения интелект. Предлагаме обзор на основните плюсове и минуси по въпроса с държавна AI система, която да управлява и взима решения:

Предимства на управление от изкуствен интелект:

 • Обективност и безпристрастност: AI може да обработва огромни количества данни и да взема решения без влияние от лични интереси, идеологии или емоции, което би могло да доведе до по-обективни и справедливи политически решения.
 • Бързина и ефективност: Използването на AI може да ускори процеса на вземане на решения и да улесни реакцията на правителството, както в дългосрочен план, така и в кризисни ситуации.
 • Оптимизация на ресурсите: AI може да помогне за по-ефективно разпределение на ресурсите, включително финанси, човешки кадри и инфраструктура, като гарантира оптимално използване на средствата.
 • Предвидимост и прогнозиране: AI може да предостави прогнози и сценарии за бъдещи събития и развития, което би могло да помогне на правителството да предприема предвидливи мерки за справяне с различни кризи и предизвикателства.

Недостатъци на управление от изкуствен интелект:

 • Липса на човешка нюансираност: AI може да се справя с обективни данни, но липсата на човешка мисъл и разбиране за емоции може да доведе до непълни и недостатъчно интуитивни решения, както и липса на солидарност в отношенията с уязвими групи и обществени проблеми.
 • Етични и правни въпроси: Въвеждането на AI в управлението повдига въпроси за защита на личните данни, прозрачността на решенията и отговорността за автоматизирани решения, които изискват внимателна уредба и регулации.
 • Зависимост от технологията: Ако системата на AI се срине или бъде подложена на кибератака, може да се стигне до нарушаване на управлението и доведе до потенциални кризи. Програмирането и обучението на AI системи може да води до имплементацията на определени предпочитания или пристрастия от страна на хората, разработили системата.

Забележка от ChatGPT: Въпреки приносът и възможностите на изкуствения интелект, е важно да се подчертае, че за да се гарантира дългосрочният успех и устойчивост на управлението от изкуствен интелект в България, се налага да се намери баланс между човешки контрол и автономно вземане на решения от страна на AI. Съчетаването на AI с човешки интелигенция и етично ръководство може да донесе най-добри резултати за управление и обществото като цяло.

Изкуствен интелект, естествен страх

Не сме достатъчно наивни, за да мислим, че сме достигнали момент, в който човешките лидери могат да бъдат заменени от всевиждаща, всичкознаеща, всичко правеща машина, но изкуственият интелект (AI) и машинното обучение (ML) стават все по-примамливи в потенциала си да опростяват, ускоряват и подобряват много аспекти на обществото и живота ни.

И не, не сме забравили, че създадаването на такава система не е лесна работа. Наясно сме, че абсолютно неутрална, неманипулируема система на какъвто и да е интелект също е невъзможна. Но, всичко тук е напълно хипотетично.

Ще бъде ли по-добър света, ако го управлява изкуствен интелект? Или ще се превърнем в подобие на Китай – наблюдавани и анализирани от всеки ъгъл? Какво би се случило с идеята за свобода, за демокрация? Ти какво мислиш?

Би ли доверил/а вземането на решения в България на изкуствен интелект?

 

instagram: @tsarski.pishtovi

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.