Автор:
Царски Пищови

С идеята да сме максимално полезни на всеки буден гражданин, който иска да упражни правото си на глас, проведохме серия от интервюта с научни изследователи и бивши политици в опит да намерим отговори на най-важните въпроси: Защо е важно да гласуваме за местна власт? Какви проблеми може да реши само тя? Има ли значение кой точно е кмет?

Първата гледна точка е на гл. ас. Александър Димитров – научен секретар на катедра “Политология” в УНСС и преподавател с автентичен стил и винаги фактологически издържани позиции. Ето какво ни сподели той:

Какви уникални проблеми може да реши единствено местната власт?

На пръв поглед местната власт не се занимава с някакви „велики“ в смисъла на изключителни и уникални проблеми, характерни само за нея. Но тя е уникална в едно нещо – във възможността си да е близо до хората и техните проблеми. Местната власт следи непосредствено пулса на общностите, които са я избрали и е призвана да реагира възможно най-бързо и ефективно на всичко, което притеснява гражданите. Те очакват местната власт да действа и да е загрижена за всичко, което се случва в населеното място – от изсъхналото дърво в центъра на градския парк, до опустошително природно бедствие.

Защо трябва да ни интересува кой е кмет на града/района, в който живеем?

Кметът е лицето и фигурата, която представлява населеното място. Да не го познаваме, означава да не знаем какъв е политическият облик на града ни. Всеки осъзнат гражданин е редно да познава и да има мнение относно личността на кмета, който отговаря за толкова много неща от ежедневието му. Това е признак за добра политическа култура и за гражданско самосъзнание, което да бъде коректив на местната власт. Трябва да знаеш кой носи политическа и административна отговорност, за да е ясно кой понася негативите и позитивите от успешното или неуспешно градско управление. Не може да сме блажено нехаещи за главните действащи лица в местната политика.

Що се отнася до откриваемостта на един кмет – това е на пръв поглед изяснен въпрос. Кметовете имат приемно време и след записване за среща такава може да се проведе. На практика това не винаги се случва. Достъпът до кмета зависи от мащаба на населеното място, колкото по-голямо, толкова е по-плаваща програмата на градоначалника. И обратно по малките населени места и особено по селата отзивчивостта на кметовете е правило, а не изключение.

Как трябва да бъде разрешен проблемът с излишната бюрокрация?

Проблемът с тежестта на административните услуги и тяхната тромава реализация има решение в две посоки. Повишаване на компетенциите и заплащането от една страна – не може главен юрист-консулт в голяма община да взима 1000 лв., заедно с висока степен на електронизация на процесите и услугите в една община. Тези два фактора ще решат голяма част от проблемите, които гражданите срещат към момента. Така ще се избегне струпването на хора и чакането по опашки, лутането между различните структури в общината и т.н. Ще се изгладят и много от междуинституционалните противоречия. Заедно с това общините ще трябва да запазят и някои традиционни форми на комуникация и взаимодействие, особено в застаряващите райони. Но именно тогава вече споменатите по-високи компетенции и мотивация ще изиграят своята роля при работата с гражданите.

Проблеми ли е кохабитацията между държавната и местната власт?

(т.е. правителството и кметът на конкретния град да са от различни партии? Управлението по-успешно ли е, ако градоначалникът е от управляващата партия?)

Краткият отговор е – зависи. Централната и местната власт са „обречени“ да работят съвместно. Законодателството и политиките, които се провеждат на национално ниво засягат всички и следва да се изпълняват от всички, без да има каквото и значение тук партийната принадлежност. Разбира се, когато правителство и местна власт имат обща политическа окраска, това често е знак за синергия, наличие на изпреварваща информация, допълнителна експертна помощ и т.н. Не са изключени и противоречия, но те по-често за изключение от правилото. При разминаване на партийната принадлежност между правителство и местна власт противоречия има, но те не бива да се предпоставят. Често те идват по оста областни управители – общински съвети, а не непременно като функция от сблъсъка кметове-правителство.

Що се отнася до успеха на едно управление – също не може да се разсъждава само еднопосочно. Централната власт може да е силен съюзник, но за да може да има успешно управление на местно ниво трябва да има компетентен и способен кмет, който да работи професионално с един ясно осъзнат (политически и експертно) общински съвет. Това е най-важното за успешното местно управление и то зависи в много малка степен от централната власт.

Как бихте описали на прост език разпределението на местния бюджет?

Закон за общинските бюджети – няма кратък отговор на този въпрос.

Какви качества трябва да притежава човек, за да е най-подходящият за длъжността „кмет“?

Много качества са от значение, но две са основни, за да може някой да се нарече кмет с главни букви. Първото е да бъде човек със съвест. Това е толкова важно за съвременната българска политика. Без съвест не може да има честност, откритост, ангажираност, отношение към хората – а без това, що за кмет си? Другото е автентичността, т.е. образът на кмета да е истински, експертизата му/ѝ да е доказана, принадлежността към мястото и хората да е безспорна, думата му/ѝ да си тежи на мястото. Това е най-важното и разбира се, добра кампания.

Защо е важно гражданите да гласуват за местна власт?

Добър кандидат, добра кампания, ясна и изпълнима програма – това клише изчерпва всичко. Проблемът идва не с това дали го знаем или не, а с неговото изпълнение. Колкото повече добри кандидати, правилни кампании и директни (разбираеми и валидни за местната общност) послания, толкова повече привличане на избиратели ще има. Не е нужно повече. Това ще ангажира хората в процеса, ще ги направи съпричастни към изборите и техния кандидат. Ще им даде увереност в политическия процес и чувство на изпълнен граждански дълг. Ще им даде и правото да търсят отговорност, да се гневят справедливо и с желание да се борят за населеното си място, ако техните избраници не оправдаят възложените надежди и очаквания.

instagram: @tsarski.pishtovi

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.