С идеята да сме максимално полезни на всеки буден гражданин, който иска да упражни правото си на глас, проведохме серия от интервюта с научни изследователи и бивши политици в опит да намерим отговори на най-важните въпроси: Защо е важно да гласуваме за местна власт? Какви проблеми може да реши само тя? Има ли значение кой точно е кмет?

Днес ни гостува Александра Берданкова – Член на Националния съвет на БСП, както и Председател на Обединението на жените социалистки в област Пловдив. Ето нейната гледна точка:

Какви уникални проблеми може да реши единствено местната власт?

Според Конституцията, България е единна държава с местно самоуправление. А качествена характеристика на това самоуправление е “степен на самостоятелност на местната власт”. За огромно съжаление обаче, децентрализацията във България не е факт все още и бюджетът на една община – близо 70% – идва от бюджета на държавата или парите, които държавата ѝ отпуска.

Въпреки това има няколко основни въпроса, които са от компетенцията на местната власт. Това е управлението на общинското имущество и общински предприятия там, където все още съществуват. Местните данъци и такси и, разбира се, управлението на местната общинска администрация. В компетенцията на местното самоуправление влизат и социалните въпроси, като

  • здравеопазването – поддръжка на болници и поликлиники
  • културата – читалища, театри, библиотеки, музеи, музейни сбирки и поддръжка на тази култура, както и  организация на нови и различни културни мероприятия
  • образованието и социалното подпомагане – социални грижи, жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение.

Въпросът обаче тук е, че жителите на едно населено място не обръщат толкова внимание на тези основни характеристики на местната власт, а се концентрират повече в темите за благоустрояването и комуналните дейности. Вероятно защото все още не живеем в достатъчно добре уредени градове, основен фокус на гражданите са: качествено водоснабдяване и канализация; електрификация; осветяване на улиците; достъпност на топлофикацията; нормални улици, площади, озеленени паркове и градини; корекцията на реките и деретата в малките населени места (свидетели сме как един малък дъжд е способен да причини и бедствие). Тук влиза и темата за третирането на битовите отпадъци, опазването на околната среда и развитието на спорта и туризма.

Това са част от компетенциите на местната власт. За огромно съжаление обаче ние не си даваме сметка, поне според мен, колко трудно се постига баланс при извършването на всички тези дейности така, че те да бъдат не само достъпни до гражданите, но и да бъдат извършени качествено. За това е важно да ни интересува и кой е кмета на града или района, в който живеем и да можем да се свържем с него при възникнали неуредици в нашия квартал или на нашата улица.

Защо трябва да ни интересува кой е кмет на града/района, в който живеем?

Интересува ни защото кметът е този, който би трябвало да е най-близо до хората, живеещи в населеното място. Свидетел съм на това как кметове, които са прекъснали връзката с избирателите, с жителите, след това трудно печелят тяхното доверие при следващи избори. Освен ако не изпълняват корпоративни интереси и там не се намества корпоративен и платен вот.

Как трябва да бъде разрешен проблемът с излишната бюрокрация?

(Защо за най-обикновени справки и облекчения все още се обикаля от стая в стая, сграда в сграда и се прехвърля отговорността между институции (напр. между община и агенция за социално подпомагане)?

Може би единствения начин е повече електронни услуги. Увеличаване броя на извършваните по електронен път административни услуги и създаването на единна информационна система с възможност за електронни услуги и проследяване на преписките. Може би това е начинът, по който гражданите ще успяват да осъществят и контрол как се движи определен проект.

Проблем ли е кохабитацията между държавната и местната власт?

(т.е. правителството и кметът на конкретния град да са от различни партии? Управлението по-успешно ли е, ако градоначалникът е от управляващата партия?)

Бяхме свикнали в последните години това да е една от опорките, която използваха кандидатите за кметове: Властта е в ръцета на нашата партия и за това ние трябва отново да спечелим, за да се развива нашата община. Последните обаче няколко години сме свидетели на това как се смениха пет правителства, някои от тях редовно избрани, а други служебни, назначени от президента, така че в тази политическа несигурност, в която живеем, може би това няма да бъде вече толкова важно.

Освен това, някак си държавната ни уредба в предишното управление, беше така устроена, че кметовете от управляващата партия разчитаха на парите, подадени през прозореца на джипката, както беше станало известно. Министерските постановления, които се отпускаха в края на годината или при определени ситуации, вече не би трябвало да бъдат основно перо в бюджета на една община.

Как работи разпределението на местния бюджет на даден район/град?

Започнахме с това, че 70% от общинския бюджет идва от държавата. Лошото е, че голяма част от проектите, които една община би искала да реализира, отново се правят с пари от държавата, а не с пари по европейските фондове или през други възможни проекти и финансиране през други фондации или т.н.

За това е от изключителна важност да се изпълнява закона за държавния бюджет, а не парите да се раздават “на калпак”, защото кметът ми е симпатичен, защото тази община имам намерение да я развивам, защото в тази община работи фирма, която искам да подкрепя. Изпълняването на бюджета, така както е приятелно от Народното събрание, без допълнителните финансирани по Министерски съвет, освен в случай в който това е крайно наложително, е начин да накараме общината да успява да се справя сама и да използва своя административен капацитет.

За огромно съжаление, разпределението на местния бюджет не винаги отговаря на търсенията на обществото. Свидетел съм на това как в повечето случаи местния бюджет се прави като една обикновена бакалска сметка. Приходи-разходи и по възможност те да бъдат изравнени. Няма визия за това какво трябва да се направи първо, какво трябва да се направи второ. Няма график на дейностите.

В общините се вижда как се работи на парче, така, че да се удовлетворят някакви минимални изисквания и местния бюджет се използва за попълване на дупки, а не за изработване на цялостна визия.
Бюджетът се дели на ремонтни дейности, такса сметоизвозване и сметосъбиране, озеленяване, което също влиза понякога в чистотата, в зависимост от това как дали има или няма общинско предприятие, как е уредено в наредбите на Общинския съвет, перо социални дейности и перо заеми на общината. Това в никакъв случай не е достатъчно. Самата структура на бюджета би трябвало да отразява политиката, която местната власт би трябвало и би искала да реализира на територията на общината.

Какви качества трябва да притежава човек, за да е най-подходящият за длъжността „кмет“?

Преди време имаше един израз, че кметът трябва да е местен, свестен и известен. Може би от всичките тези три качества “свестен” е думата, която бих искала най-много да чувам за някои от тях. Но иначе какви качества трябва да притежава кметът? Мисля, че на първо време трябва да бъде честен. След това трябва да бъде достатъчно добре образован. Трябва да притежава желанието да промени ситуацията около себе си, ситуацията в която живеят хората около него, в неговата община. Той трябва да има и достатъчно добър житейски опит, защото ще се сблъсква със ситуации, които ще го изискват. Но може би наистина най-важно е да е честен. Не само към хората, които ще гласуват за него, но да бъде честен и към себе си, да си даде ясна сметка може ли да се справи с това, с което се нагърбва. Има ли подкрепата, има ли екипа, с който може да го направи. Защото екипът също е важен.

Защо е важно гражданите да гласуват за местна власт?

Важно е, важно е да изберем хора, които са носители на промяна, ако живеем в общини, в които не сме доволни от това как се случват нещата. А пък ние винаги сме недоволни. Важно е да гласуваме пък и за кмет, който е стартирал промяната, защото виждаме и такива кметове, които в първия си мандат са успели да се преборят с оставено наследство и след това са започнали да надграждат.

Какво печелим ние? Печелим добро управление, печелим промяна на ситуацията, печелим даже неща, на пръв поглед дребни, като това да се асфалтира улицата, боклука да се събира навреме, в общината в която живеем или в населеното място образованието да е качествено. Печелим също така да има повече културни събития, природата около нас да е чиста, да има детска градина и да се чувстваме сигурни. За това е изключително важно да изберем кмет, който би могъл да отговори на тези наши очаквания.

instagram: @tsarski.pishtovi

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.