Всички сме чували имената на тези институции, но защо всъщност са толкова важни и каква е тяхната роля?

В този пост разглеждаме функциите на НАП, НЗОК, НОИ и Агенцията по вписванията, както и нашият сблъсък с тях като граждани.

НАП

Националната агенция за приходите (НАП) отговаря за събирането на данъци, такси и други приходи от гражданите и фирмите в страната и има ключова роля в икономическата и финансова стабилност на България.

Студенти, работещи, родители – почти всеки пълнолетен гражданин се е сблъсквал с НАП поне веднъж в… годината.

ГРАЖДАНИТЕ и НАП

Здравноосигурителните вноски на студентите (до 26 г.) се плащат от държавния бюджет. Студентите (дори и учащите в чужбина) трябва да представят служебна бележка от университета пред НАП.

Заети и самоосигуряващи се лица,фирми трябва всяка година да предават декларация към НАП за своите приходи. НАП е отговорна и за изплащането на данъчните облекчения на физически лица след попълнена в срок декларация.

НЗОК

НЗОК (Национална здравноосигурителна каса) е държавна институция в България, която има за задача да осигури финансирането на здравните услуги в страната, като управлява системата за здравноосигурителни вноски и финансови отчети.

Функции на НЗОК са:

 • Събиране на здравноосигурителни вноски от работодатели, самоосигуряващи се лица и държавата.
 • Финансиране на здравните услуги (напр. Прегледи при личен лекар, зъболекар и т.н.)
 • Управление на здравноосигурителната система в България

Гражданите и НЗОК

Гражданите се “сблъскват” с НЗОК, когато имат нужда от здравна услуга (лекар, зъболекар, спешна помощ, болнично лечение).  

Здравноосигуреният пациент НЕ плаща за редица услуги, а сумата за тях се превежда от НЗОК към съответния кабинет или лечебно заведения.

НЗОК заплаща за съответната услуга (преглед при личен лекар, вадене на зъб, престой в болница), която е предоставена на здравноосигурени пациенти. Лекарят или болничното заведение самостоятелно изисква съответното заплащане от НЗОК.

“Главоболието” на гражданите често е предизвикано от ограничените здравни услуги, които покрива НЗОК. 

НОИ

НОИ (Национален осигурителен институт) е държавна институция, която има за задача да осигурява социална сигурност на гражданите на България.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ на НОИ:

 • Осигуряване на социална защита на гражданите, включително пенсиони, помощ при безработица и други социални издръжки.
 • Контрол и управление на фондовете за социално осигуряване и здравноосигурителните фондове.

ГРАЖДАНИТЕ и НОИ

Пенсии, бюрото по труда, “детски” помощи и обезщетения при трудова злополука и майчинство – за всичко това отговаря НОИ. За всеки вид обезщетения в НОИ постъпват документи (от други институции или от получателя на обезщетението), а обезщетенията се превеждат по банкова сметка.

 • Колко ще ми е пенсията?
 • Колко ми е трудовия стаж?
 • Колко време мога да получавам обезщетение за безработица?
 • Мога ли да получавам майчински?

Част от въпросите, които много граждани си задават, а въпросите има именно НОИ.

Агенция по вписванията

Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Тя отговаря за централен електронен архив в България и поддържа:

 • (публичен) търговски регистър (ТР) за регистрираните фирми и дружества в България.
 • (публичен) имотен регистър за недвижимите имоти в страната и техните собственици.
 • Регистър “Булстат” за единна идентификация на всички лица, извършващи дейност в България (напр. Фирми, собственици на имоти).
 • и др.

Гражданите и Агенцията по вписванията 

 • Искаш да регистрираш фирма? Трябва да я впишеш в Търговския регистър.
 • Купуваш или продаваш имот? Собствениците трябва да бъдат вписани в Имотния регистър.
 • Продажбата на автомобил също трябва да се декларира.
 • Искаш да провериш легитимен ли е някой бизнес? Можеш да сравниш или провериш БУЛСТАТ номера в съответния регистър.

instagram: @tsarski.pishtovi

Instagram will load in the frontend.

Ако не намираш информацията, която търсиш, пиши ни, за да ти съдействаме. Ако пък имаш идеи за развитието на нашата платформа, ще се радваме да се включиш.