Атомна енергия: Дебатът на Европа

#АТОМНА ЕНЕРГИЯ Какво е атомна енергия? Ядрената енергия, още наричана атомна, се използва за получаване на електричество. Тя се освобождава при разпадането на атомното ядро в резултат на контролирана верижна реакция.   Как получаваме ядрена енергия? Атомните електрически централи (АЕЦ), в които се произвежда ядрената енергия, използват уран или плутоний като “горива”. Уранът е тежък […]