Достъпна политика

4 предложения как да направим политиката по-достъпна за младите

В този пост искаме да ви представим 4 предложения как да направим политиката по-достъпна за младите. Политическото и гражданското образование трябва да бъдат трансформирани от досаден предмет в училище в интересно и приятно занимание. Ние създаваме бъдещите политически лидери с действията си, примера, който даваме и образованието, което предлагаме.

1. Онлайн гласуване

Съвременни хора – съвременни методи. Технологиите в днешно време са достатъчно развити, за да обслужват разнообразни сектори. Ежедневно извършваме защитени онлайн транзакции, бихме могли и да гласуваме така – честно, прозрачно и сигурно.

2. Достъпна политика

Популяризиране и информиране на актуални политически теми чрез отворени дискусии, достъпен език, интерактивност.

3. Политически компас

Разработване на voter advice application или независим политически компас, който сравнява политическата позиция на потребителя с вижданията на партиите и показва всички партии, класирани в близост до позицията на съответния човек. Подобни приложения има в Германия, Австрия, Холандия, Швейцария, САЩ, Латвия, Испания, Англия, Франция, Дания и много други. 

4. Млади представители в политиката

Повече млади представители в политиката, които да отразяват актуалните нужди и потребности на съответното поколение.

Comments are closed.